Stairs podcast 198: Principer för dialys och dialyskretsen

Podcast 198 är en inspelning av Max Bell som föreläser om hur njurersättningsterapi fungerar och hur dialyskretsen kan konfigureras vid olika typer av dialys. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om AKI och CRRT på Karolinska i Solna, den 22 februari 2019.