Stairs podcast 196: Indikationer och timing för CRRT vid AKI

Podcast 196 är en inspelning av Max Bell som föreläser om AKI och CRRT-indikationer och timing. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om dialys 2019-02-22, på Karolinska i Solna.