Glymphatiska systemet?

Varför sover människan en tredjedel av sin livstid? Hur gör hjärnan sig av med större metaboliter när blod-hjärn barriären borde förhindra det? Det kan finnas en koppling – läs den här artikeln och förundras över att vi fortfarande kan göra anatomiska och fysiologiska upptäckter i vår tidsålder!