Stairs podcast 174: Kritisk covid-19 i Sverige: Vårdbehov och utfall

Podcast 174 är en inspelning av Johan Mårtensson som föreläser om vårdbehovet och utfallet för COVID-19 patienter som vårdades på våra intensivvårdsavdelningar under våren 2020. Dr Mårtensson höll också den här föreläsningen på Läkaresällskapets seminarium ”State of the art – COVID-19” den 15 december 2020.

Den inspelade föreläsningen hölls på PMI Solnas läkarmöte den 11 januari 2021.