Stairs podcast 173: Kritisk lungsvikt vid covid-19: vad har vi lärt oss?

Podcast 173 är en inspelning av Francesca Campoccia Jalde som föreläser om lungförändringar och strategier för ventilatorbehandling vid lungsvikt vid COVID-19. Dr Campoccia Jalde höll också den här föreläsningen på Läkaresällskapets seminarium ”State of the art – COVID-19” den 15 december 2020.

Den inspelade föreläsningen hölls på PMI Solnas läkarmöte den 11 januari 2021.