Stairs podcast 175: HBO vid COVID-19

Podcast 175 är en inspelning av Anders Kjellberg som föreläser om den pågående multicenterstudien som undersöker effekten av HBO vid Sars-Cov-2 infektion.

Inspelningen gjordes på Forskningsforum på Karolinska i Solna den 15 december 2020.