Stairs podcast 156: Högerkammarsvikt del 1

Podcast 156 är en inspelning av Ulrika Ljung Faxén som föreläser om högerkammarsvikt. Dr Ljung Faxén disputerade 2018 med avhandlingen ”Heart failure: Role of metabolic biomarkers, ejection fraction, and sex”

Föreläsningen hölls på en lokal ST-fredag för läkare inom PMI, KS den 4 september 2020. Handout:

Läs avhandlingen här: