Stairs podcast 154: IVA-delirium och psykiska besvär efter IVA-vård

Podcast 154 är en inspelning av Peter Sackey som föreläser om IVA-delirium och kort- och långtidsuppföljning av psykiska besvär efter IVA-vård – och hur det relaterar till den aktuella situationen med COVID-19 pandemin. Dr Sackey är CMO på Sedana Medical och har en bakgrund som överläkare på PMI, KS Solna och disputerade 2006 med avhandlingen ”Inhaled sedation with isoflurane in the ICU”. Föreläsningen hölls för medarbetare på akutkliniken, KS Solna den 29 april 2020.