PM för andningssvikt, intubation och ventilation vid COVID-19 från KS

Dessa riktlinjer gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet.

1
2
3
4
5
6
7