Barnbordsgenomgång

Neonatal asfyxi betyder ordagrannt pulslöshet i nyföddhetsperioden men används för att beskriva det nyfödda barnet med ineffektiv eller ingen andning och/eller nedsatt blodförsörjning till hjärnan. WHO:s diagnoskriterier är metabol acidosis med pH < 7,20 (navelsträngsartär), Apgar 3 efter 5 min, förekomst av neurologiska deficit eller multiorgansvikt, i nyföddhetsperioden.

I Sverige drabbas 300–500 barn/år (av 115.000-120.000 förlossningar) av neonatal asfyxi men upp till 10% av alla nyfödda behöver någon slags hjälp att etablera egenandning. Här är en inspelning från 2021-03-02 när Henrik Jörnvall, medicinsk ledningsansvarig för obstetrik-sektionen PMI Solna, håller en genomgång av barnbordet som är placerat utanför snitt-salen: