Tre gratis iBooks om ultraljud för anestesiologen

Hederliga pappersböcker har inte varit bästa sättet för att lära sig ultraljud – e-böcker, däremot är ett perfekt medium för att kunna läsa teori och se på rörlig media omvartannat. Här är tre bra exempel på e-böcker (iBooks för iOS) för att lära sig ultraljud (samma e-böcker för Android ska enligt uppgift vara på väg):

  1. Ultrasound-guided procedures simplified
  2. Practical guide to critical ultrasound, volume 1
  3. Practical guide to critical ultrasound, volume 2