Stark eller svag albumin?

Ny RCT av Johan Mårtensson, KS och Maria Cronhjort, SöS och medarbetare visade att vätskeresuscitering med Albumin 200 g/L jämfört med Albumin 50 g/L var säkert och resulterade i mindre given volym och lägre kumulativ vätskebalans efter 48h. Läs artikeln här: