Intravenös vätskebehandling till barn

För att minska risken för dödsfall p.g.a. sjukhusförvärvad hyponatremi hos barn har Läkemedelsverket och experter från svensk barnsjukvård arbetat fram behandlingsrekommendationer för i.v. vätskebehandling till barn. Rekommendationerna är framför allt riktade till de som vårdar barn på vårdavdelningar och akutmottagningar och täcker exempelvis inte behandling vid ketoacidos eller sepsis på BIVA. Rekommendationerna ger ändå en bra översikt över regleringen av vätske- och elektrolytbalans och osmolaritet och är väl värda att läsa!

En av experterna från barnsjukvården var Urban Fläring, överläkare på ALB. Lyssna gärna på vår intervju med Dr. Fläring som gjordes av ST-läkaren Erik Zettersten med fokus på behandling av ketoacidos hos barn: