Nytt ord: Dysanaesthesia

J.J. Pandit är professor från St John’s College i Oxford och har ett stort intresse för luftvägshantering, awareness, andningsfysiologi.

En av hans många bedrifter är att beskriva ett nytt medvetandetillstånd: dysanaesthesia. Det är ett medvetandetillstånd som kan induceras av de läkemedel vi använder för anestesi och beskrivs vara någonstans mellan vakenhet och medvetslöshet.

Professor Pandit höll den här föreläsningen när har besökte Karolinska i maj för att opponera på Åse Lodenius disputation: