Sammanfattning av MBRRACE-UK 2017 ”Saving lives, improving mothers care”

Johan Nordström är specialist på Obstetrik och Kärl-enheten, PMI, Karolinska i Solna. På ett lunchmöte presenterade han en kort sammanfattning av ”Mothers and Babies – Reducing Risks through Audits and Confidential Enquiries across the UK” som publicerades i december 2017. I rapporten har man gått igenom alla 359 dödsfall under graviditet (eller just efter) i Storbritannien, mellan åren 2012 – 2015.

MBRRACE-UK Anaesthetic care