Impedans för att bedöma PEEP-behov?

Hur ska man bäst bedöma vad som är ett optimalt PEEP för att rekrytera en patient med hypoxemi och ARDS? För lågt PEEP kan bidra till att alveolerna faller samman och för högt PEEP kan bidra till överdistension och lungskada (VILI). Med metoden Elektrisk Impedans Tomografi (EIT) kan man få en dynamisk, visuell bild av graden av ventilation i olika delar av lungorna – andetag för andetag. Metoden kräver 32 st elektroder men innebär ingen strålning.

Skärmavbild 2018-02-22 kl. 15.31.55.png

Grafik hämtad från artikeln nedan

I en nyligen publicerad prospektiv interventionsstudie på fjorton patienter med ARDS framgår att metoden var lika bra på att värdera effekten av lungrekrytering som den traditionella (men mer tidskrävande och inte kontinuerliga) metoden att tolka tryck-volym kurvor. Läs hela artikeln:

Variation of poorly ventilated lung units (silent spaces) measured by electrical impedance tomography to dynamically assess recruitment

2 reaktioner på ”Impedans för att bedöma PEEP-behov?

  1. Pingback: Stairs podcast 144: PEEP | STairs

  2. Pingback: Stairs podcast 49: PEEP | STairs

Kommentarer är stängda.