Stairs podcast 144: PEEP

Podcast 144 är en favorit i repris: Francesca Campoccia Jalde från PMI, Karolinska Solna som föreläser om ventilatorinducerad lungskada, höga luftvägstryck, PEEP och lungrekrytering på en ST-fredag om ventilatorbehandling 2017.11.17. I inspelningen hörs också kommentarer från Kristina Hambraeus-Jonzon och Johan Petersson.  Ha gärna föreläsningens handout till hands när du lyssnar: Handout Luftvägstryck & PEEP

Kolla in våra relaterade inlägg: