Tutorials för blockader, mm

Robin Lundén och medarbetare i Lund ligger bakom InternetAnestesi.se. Nu finns en systersida för ultraljudsledda nervblockader, luftvägshantering och kärlaccesser: Interanest.org. Rekommenderas!