Stairs podcast 43: Anestesi med begränsade resurser

 

Podcast 43 är en inspelning av Henrik Jörnvall, överläkare i Solna, som berättar om sina erfarenheter av anestesiarbete i samband med naturkatastrofer, väpnade konflikter och krig. Föreläsningen hölls på en ST-fredag om anestesi med begränsade resurser på Danderyds sjukhus 2017.12.15.  

Stöd MSF

Stöd Life Support Foundation