Stairs podcast 39: Explosionsskador

Podcast 39 är en inspelning av Staffan Olheden som föreläser om explosionsskador på en ST-fredag om prehospital sjukvård och katastrofmedicin. Vad är en explosion? Vad är en detonation? Vilka organskador är vanliga och hur uppkommer de? Föreläsningen hölls den 1 december 2017 på Karolinska sjukhuset i Solna.

Rekommenderade artiklar: