Jag kom inte iväg på ST-fredagen!

Vi har sett en trend med minskat deltagarantal på ST-fredagarna, men har inte riktigt klart för oss varför det är så. Fyll i enkäten varje gång du missar en ST-fredag så kan vi kanske förstå och lösa problemet!