Stairs podcast 17: Närståendesamtalet


I podcast 17 föreläser Hans Lindblom, Södersjukhuset om samtycke och samtalsmetodik när en patient har avlidit och det finns förutsättningar för organdonation. Föreläsningen hölls under en ST-fredag om organdonation 2017. ”Säg ja till organdonation – det räddar liv” kommer från MOD (Mer organdonation). Introduktion av Kristina Hambraeus-Jonzon.

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast