Podcast från JAMA learning

JAMA Learning är en del av JAMA Network som syftar till att bidra till Amerikanska läkares fortbildning. Det finns en hel del som är matnyttigt för anestesiologer också, bl a en mängd utvalda artiklar och en podcast. Lyssna gärna på avsnittet: "Observations From ICU Patients We Thought Were Asleep, but Were Not"

Tips för klinisk undervisning

Förutom ST-fredagar och sporadiska falldragningar på våra respektive sjukhus sker den mesta undervisningen i kliniken. "See one, do one, and teach one” har varit en framgångsfaktor sedan det introducerades på The Johns Hopkins Hospital 1889. Vilka ytterligare metoder finns det för klinisk undervisning och lärande? Santhosh och medarbetare sammanfattar i "Practical Tips for ICU Bedside … Fortsätt läsa Tips för klinisk undervisning