Stairs podcast 249: Epidemiologi Acute Kidney Injury (AKI) med Docent Max Bell

Podcast 249 är en föreläsning om Epidemiologi Acute Kidney Injury, AKI med Docent Max Bell på region Stockholms Faculty Friday, fortbildningsdagar, för specialistläkare inom anestesi och intensivvård