Stairs podcast 226: Tillämpad neuromuskulär farmakologi

Podcast 226 är en inspelning av Professor Lars I Eriksson som föreläser om den neuromuskulära kopplingens tillämpade farmakologi och varför den neuromuskulära blockaden bör monitoreras. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om muskelrelax den 17 december 2021 i Solna.