Stairs podcast 207: Post-op troponin-stegring

Podcast 207 är en inspelning av Anil Gupta, som håller en föreläsning om post-operativ troponin-stegring. Inspelningen gjordes på ST-fredagen om post-operativ vård på Karolinska i Solna den 3 maj 2019.

Läs mer om studien här: https://www.thebottomline.org.uk/summaries/icm/basics/