Stairs podcast 191: Massiv transfusion

Podcast 191 är en inspelning av Anders Östlund som föreläser om massiv transfusion i samband med stor, okontrollerad blödning efter trauma. Föreläsningen hölls på TraumAAnestesi-kursen 2021-05-03. Läs mer om kursen på kurs-hemsidan traumarummet.se