Stairs podcast 188: Barntrauma

Podcast 188 är en inspelning av Anders Svedmyr, anestesiolog på Barn-PMI i Solna, som föreläser om barntrauma i samband med att det skulle införas ett utökat samarbete mellan Barn-PMI och övriga PMI avseende traumaomhändertagandet. Inspelning gjordes 2021.02.09 på Forum specialister i Solna.