Stairs podcast 183: CRRT for dummies

Podcast 183 är en inspelning av Mårten Renberg som föreläser om CRRT i allmänhet och CVVHDF i synnerhet.

Föreläsningen hölls för en grupp underläkare och ST-läkare på KS i Solna den 15 februari 2021.