Stairs podcast 172: ONSD och andra icke-invasiva ICP-estimat

Podcast 172 är en inspelning av Jakob Pansell som presenterar sitt doktorandprojekt under sitt individuella studieplans-seminarium (ISP). Doktorandprojektet ska studera olika icke-invasiva metoder att estimera intrakraniellt tryck. ISP-seminariet hölls på KS i Solna 2020-09-08.