Referenslitteratur för uppdaterade riktlinjer för ventilatorbehandling vid COVID-19

Preliminära data och observationer av COVID-19 i bl.a norra Italien indikerar att COVID-19 pneumoni inte liknar det vi är vana att se vid ARDS av annan etiologi. Gattinoni och medarbetare beskriver detta i två letters to the editor – ladda ner och läs dessa!