Stairs podcast 138: Ring konsulten – ÖNH, del I

Podcast 138 är en inspelning av Jan Dolata, överläkare på ÖNH-kliniken på Helsingborgs Lasarett, som föreläser om trakeostomi och trakeostomivård. I första delen av föreläsningen, som vi får höra i denna veckas pod-avsnitt, diskuteras nationella riktlinjer för trakeotomi och trakeostomivård samt kirurgisk trakeotomi. I andra delen av föreläsningen, som utgör nästa veckas avsnitt, diskuteras perkutan trakeotomi samt handläggning vid akut stopp i trakealkanylen. Föreläsningen hölls under SYA:s vårmöte i Arild den 31 maj 2018, som hade temat ”Ring konsulten”.