Stairs podcast 134: ECMO – bakgrund och utförande

Podcast 134 är en inspelning av Snejana Hyllén, thoraxanestesiolog på SUS, Lund, som föreläser om ECMOs historia och var vi står i dag. Föreläsningen hölls under SYA:s vårmöte i Arild den 30 maj 2018. I andra delen av föreläsningen (som blir nästa veckas pod-avsnitt) avhandlas indikationer för ECMO.