Stairs podcast 123: Prehospital organisation och sjuksköterskans roll

Podcast 123 är en inspelning av Viktoria Lenander, specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården och anställd på ambulanssjukvården i Storstockholm, när hon föreläser om prehospital organisation och sjuksköterskans roll i denna. Föreläsningen på ST-fredagen om prehospital sjukvård och katastrofmedicin, Karolinska Sjukhuset i Solna 2017.12.01.