Triskaidekafobi

IVA-vård i säng nummer 13 på Southmead Hospital i Bristol är inte oberoende associerat med ökad sjukhusmortalitet. Läs hela artikeln här: