Stairs podcast 113: Laktat på postop

Podcast 113 är en inspelning av Jonathan Grip som föreläser om användning av laktat-mätningar på postop. Är laktat en magisk metabol kompass i det postoperativa förloppet?? Inspelningen gjordes på ST-fredagen om postoperativ vård, som hölls på Karolinska i Solna den 3 maj 2019.