Stairs podcast 91: Esofaguskirurgi

Podcast 91 är en inspelning av Mikael Lund som föreläser om anestesi av esofaguskirurgi. Inspelningen gjordes under ST-fredagen om övre abdominell kirurgi på Huddinge 2018-11-16.