Stairs podcast 78: Från Open Mic 2018: Allt jag av misstag har lärt mig om laktat

Podcast 78 är en inspelning från Open Mic 2018: Jonathan Grip berättar om allt han av misstag har lärt sig om laktat! Dr Grip är ST-läkare i Huddinge och doktorand på KI med forskning om mitokondriell (dys)function och laktatmetabolism hos patienter med septisk chock. Open Mic 2018 hölls på Restaurang Barbro den 31 maj. Open Mic 2019 är i planeringsstadiet!