Stairs podcast 68: Surviving sepsis

 

Podcast 68 är en inspelning av Markus Castegren som föreläser om bakgrunden till de senaste riktlinjerna från Surviving Sepsis Campaign. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om sepsis, KS Huddinge 9 februari 2017.