Hydrokortison vid septisk shock minskade inte 90-dagars mortalitet

I dagarna har ADRENAL-studien presenterats och publicerats. Fram till denna studie har det varit oklart om kortison har någon terapeutisk effekt vid septisk shock. Har vi nu fått ett slutgiltigt svar?

I studien randomiserades 3800 patienter i septisk shock, med behov för ventilatorbehandling, till infusion Hydrokortison 200 mg/dygn vs placebo under hela intensivvårdsperioden men max en vecka. Primär outcome var död efter 90 dagar.

Studien visade ingen skillnad i mortalitet mellan grupperna, vare sig vid 28 eller 90 dagar. Mortaliteten i grupperna var 27,9 % respektive 28,8 %.

Läs hela studien här:

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1705835

Lyssna på Anders Silléns podcast som sammanfattar studien: