Eminent!

Anna Tapper, specialist i anestesi & intensivvård på PMI, Karolinska Solna presenterar här en kommande studie om patienter som får myokardskada efter icke-kardiell kirurgi: