Stairs podcast 22: Sänkt medvetande

 

I podcast 22 hör vi Jonathan Ilicki från akutkliniken i Solna som talar om det akuta omhändertagandet av patienter med sänkt medvetande. Hur kan man snabbt hitta orsaken till medvetandepåverkan? Vad ska man tänka på när man möter dessa patienter? Bland annat tas svagheterna med HUSK MIDAS upp, och jämförs med ett alternativt tankesätt: att tänka strukturellt och metabolt.

Föreläsningen hölls 2017.06.05 på GULD: Gemensam Undervisning för Lärande och Dialog, som är ett gemensamt utbildningsforum för ST-läkare på akutkliniken och PMI, Solna.

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast