Stairs podcast 13: Grundläggande epidemiologi

I podcast 13 talar Max Bell från Karolinska om epidemiologi. Vad innebär en noll hypotes? Vad är Fragility index? Finns det problem med RCT:er? Föreläsningen hölls på en ST-fredag i Solna 2017.

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast