Stairs podcast 12: Anestesi vid neurologisk sjukdom

I podcast 12 talar Niklas Jonsson om neurologisk co-morbiditet vid anestesi. Vad ska du tänka på att fråga en neurologiskt sjuk patient? När behöver du anpassa din anestesi? När behöver du anpassa din post-operativa plan? Föreläsningen hölls på SYA:s vårmöte 2017.

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast