Stairs podcast 176: Open schools, Covid-19 and child and teacher morbidity in Sweden

Podcast 176 är en inspelning av Emma Larsson som presenterar studien ”Open schools, Covid-19 and child and teacher morbidity in Sweden”, som hon gjorde tillsammans med Ludvigsson, Engerström och Nordenhäll och publicerade i NEJM i januari som ett Letter to the editor.

Inspelningen gjordes på Forskningsforum på Karolinska i Solna den 19 januari 2021.