Trappsteg

Trappan är en välanvänd metafor inom pedagogiken. Varje trappsteg får då representera ett utvecklingsskede, milstolpe, pinnhål eller stadium i utbildningen. Under den här fliken tänker vi lägga upp information som är användbar vid olika faser i ST-utbildningen – till en början har vi delat in i 3 trappsteg:

  • Steg 1 för den som just börjat med anestesi.
  • Steg 2 för den som kommit en bit på vägen.
  • Steg 3 för den som håller på att avsluta sin ST och snart ska träda in i rollen som specialist.