Att föreläsa

På en ST-fredag föreläser du för 30-50 ST-läkare i anestesi och intensivvård från Stockholmsregionen. De kan just ha startat sin ST och de kan vara i slutet på den. Ämnen för ST-fredagarna väljs ut av Stockholmssjukhusens studierektorer. Normalt sett återkommer ett ämne med 2 – 3 års mellanrum.

Föreläsningarna spelas in så att de som inte kan delta kan se eller höra dem efteråt.

Tips för att föreläsningen och inspelningen ska bli bra:

  • Inled med något som engagerar – ett patientfall eller anekdot med personlig anknytning fungerar alltid bra
  • Om du har text ska bakgrunden vara mörk och texten vit/ljus. Typsnitt > 50 punkter
  • Begränsa mängden information på varje slide! Använd hellre fler slides
  • Använd inte text på slides som minnesanteckningar för vad du ska säga – ha hellre dem på ett papper eller i ”presentors notes” som bara syns på din egen skärm
  • Bilder är att föredra framför stora textmassor. Se dock till att förklara bilderna med dina egna ord
  • Lägg inte upp en slide med text om du tänker tala samtidigt (om du inte ska läsa upp ett citat) – publiken kommer inte att kunna läsa och höra vad du säger samtidigt
  • Om du lägger upp en graf eller ett diagram bör du förklara vad alla delar representerar
  • Ta ögonkontakt med dem du talar till
  • Öva presentationen tills den sitter och sedan för en testpublik
  • Träna på inledningen och avslutningen särskilt mycket, publiken tenderar att minnas dem bäst.