Sit-in

Medsittningsprotokoll för nedladdning och utskrift: sfai.se/medsittning

Modifierad medsittning online-formulär: Sit-in online-formulär

En sit-in eller medsittning är ett verktyg för dig att utvecklas i din roll som läkare, ledare, utbildare.

Psykologen Anders Ericsson, har genom sin forskning om hur experter blir experter, kommit fram till termen ”deliberate practice” eller ”handledd övning”. Den ska innebära följande:

  1. Väldefinierade, specifika mål
  2. Full uppmärksamhet och noga övervägda handlingar
  3. Omedelbar feedback på detaljerade aspekter av färdigheten i kombination med självövervakning och jämförelse med en mental bild av hur färdigheten ska utföras
  4. Eleven prövar sådant som ligger strax utanför de nuvarande förmågan

Läs vårt blogginlägg om hur du blir expert här!

Avseende feedbacken finns det annan forskning som pekar på att den bör vara så opersonlig och fri från emotioner som det går och istället vara inriktad på data; ”jag såg att” är att föredra framför ”jag kände att”. Studier har visat att kirurger som fått eftergranska sina egna, videoinspelade operationer, har minskat sin komplikationsfrekvens framgent.

Således – uppmana den specialisten du arbetar med att iakta, handleda och återkoppla till dig så ofta det ges tillfälle!

Läs vårt blogginlägg om effektiv återkoppling här!