Kalendarium

Här är en översikt över våren 2018:

  • 16-19/5: Neuroanestesi och neurointensivvård, Linköping
  • 22-23/5: EDAIC II, Uppsala
  • 14-17/5: SK-kurs Den svåra luftvägen, Göteborg
  • 21-25/5: Prehospital akursjukvård för anestesiläkare, Göteborg
  • 22-25/5: BAS kurs, Brådskande Anestesiologiska Situationer, Örebro
  • 30/5 – 1/6: SYA:s vårmöte 2018; ”Intensivvård – ring konsulten”. Örenäs slott

Kalendern nedan uppdateras regelbundet så att den förhoppningsvis innehåller det som är relevant för alla ST-läkare i anestesi och intensivvård i Stockholmsregionen. Om du vill lägga till kalendern i din egen Google kalender, klicka på Skärmavbild 2017-04-07 kl. 23.30.54 i kalenderns nedre högra hörn!

En annan relevant förteckning över viktiga ST-relaterade händelser finns på sfai.se/kalendarium