Kalendarium

Här är en översikt över våren 2018:

 • 22-25/1:SK-kurs Den svåra luftvägen, Göteborg
 • 1/2: Trauma symposium, Solna
 • 6-8/2: BAS kurs, Brådskande Anestesiologiska Situationer, Stockholm
 • 26/2 – 2/3, vecka 9, sportlov
 • 12-18/3: Grundläggande anestesi, Örebro
 • 13-15/3: Pediatrisk Anestesi och Intensivvård, Lund
 • 19-23/3: Fortsätningkurs i intensivvård för seniora ST-läkare och juniora specialister, Göteborg
 • 3-6/4: Påsk
 • 9-12/4: Grundläggande intensivvårdskurs, Uppsala
 • 10-12/4: BAS kurs, Brådskande Anestesiologiska Situationer, Göteborg
 • 16-19/5: Neuroanestesi och neurointensivvård, Linköping
 • 22-23/5: EDAIC II, Uppsala
 • 23-27/4: Kurs i ventilatorbehandling, Uppsala
 • 14-17/5: SK-kurs Den svåra luftvägen, Göteborg
 • 21-25/5: Prehospital akursjukvård för anestesiläkare, Göteborg
 • 22-25/5: BAS kurs, Brådskande Anestesiologiska Situationer, Örebro
 • 30/5 – 1/6: SYA:s vårmöte 2018; ”Intensivvård – ring konsulten”. Örenäs slott

Kalendern nedan uppdateras regelbundet så att den förhoppningsvis innehåller det som är relevant för alla ST-läkare i anestesi och intensivvård i Stockholmsregionen. Om du vill lägga till kalendern i din egen Google kalender, klicka på Skärmavbild 2017-04-07 kl. 23.30.54 i kalenderns nedre högra hörn!

En annan relevant förteckning över viktiga ST-relaterade händelser finns på sfai.se/kalendarium