Stairs podcast 230: Vård efter hjärtstopp

Podcast 230 är en inspelning av Benjamin Flam som föreläser om European Resuscitation Councils riktlinjer för vård efter hjärtstopp. Föreläsningen hölls den 8 februari 2022 på ett lunchmöte på Karolinska i Solna.